YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler:

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez

SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

TEORİK SINAV
Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru eşit puana sahiptir. Adayın başarılı sayılması için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Soru başına sınav süresi 1,5-2 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.
PERFORMANS SINAV
Teorik sınavından başarı sağlayamayan aday uygulama sınavına katılamaz.Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde ilgili birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az %80 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavının süresi gerçek üretim şartlarındaki süreyle uyumlu olmalıdır. A1 biriminin uygulama sınavında başarı gösteremeyen aday A2 birimin uygulama sınavından da başarısız sayılır.
SINAV DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Aday, başarı sağlayamadığı bölümlere yönelik 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Ancak 1 yıldan fazla ara vermesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmesi gerekir. Adayın Adayların uygulama sınavlarında kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.
iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminde yer alan uygulama sınavından başarı gösteremeyen adaylar diğer birimin uygulama sınavından da başarısız sayılırlar
iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminin kontrol listesindeki her bir adım için en az iki soru sorulur. Adayın, her bir adım için en az bir soruya doğru cevap vermesi

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren (5) yıldır.
BELGENİN İÇERİĞİ
A1+A2
BELGE YENİLEME
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI/İPTALİ
Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için buraya tıklayarak yazılı bir şekilde veya burada bulunan itiraz ve şikayet formunu doldurarak basvuru@onerbelgelendirme.com.tr e-posta adresine ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini iile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz.

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın