YETERLİLİK BİRİMLERİ 

Zorunlu Birimler

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 : Kalite Yönetim Sistemi 

Seçmeli Birimler

B1 : Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

B2 : Rutin/Periyodik Bakımlar

B3 : Arıza Bakım/Onarımları 

GİRİŞ ŞARTI

Ön Şartı Yoktur. 

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez. 

SINAV ve DEĞERLENDİRME 

TEORİK SINAV

Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru eşit puana sahiptir. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.Adayın başarılı sayılması A1 ve A2 için en az % 60, B1, B2 ve B3 için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Soru başına sınav süresi ortalama 1,5 dakikadır. 

PERFORMANS SINAVI

B1, B2, B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav eklerde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. 

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Aday, başarı sağlayamadığı bölümlere yönelik 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,İÇERİĞİ, YENİLEME / İPTALİ 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. 

BELGENİN İÇERİĞİ

I.            A1, A2, B1, B2, B3,

II.         A1, A2, B1, B2

III.       A1, A2, B3. 

BELGE YENİLEME 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “Başvuru İçin Gerekli Ön Şartlar” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

BELGENİN İPTALİ

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. 

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için buraya tıklayarak yazılı bir şekilde veya burada bulunan itiraz ve şikayet formunu doldurarak basvuru@onerbelgelendirme.com.tr e-posta adresine ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini iile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz.

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın