Kalite Politikamız

Öner Belgelendirme; açık, adil, ön yargıdan uzak, tarafsız, geçerli ve güvenilir bir ölçme değerlendirme için prosedürlerini oluşturmuş, görevin kötüye kullanımı ve yanlış uygulamalar için önlemini almış, kararların ayrıntılı olarak kayıt altına alınması ve bütün bunların myk mevzuatı, rehberler, TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve diğer yasal mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak için tüm kaynaklarını temin etmiştir.

 

Öner Belgelendirme; ayrımcılığın önlenmesi, özel gereksinimlerin ve ihtiyaçların dikkate alınması, ölçme ve değerlendirmelerde herhangi bir grubun veya kişinin diğerlerinden avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmesinin sağlanması hususlarında fırsat eşitliği ilkesine yer verdiği prosedürlerini oluşturmuştur.

 

Öner Belgelendirme; akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde sunulan hizmetin yüksek kalitede etkin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, yetki kapsamındaki yeterlilikler ve alt birimlerin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması hususlarında prosedürlerini oluşturmuştur.

 

Öner Belgelendirme; sadece hak eden bireylerin belgelendirilmesini sağlamak için tüm değerlendiricilerin ve ulusal yeterlilik faaliyetlerinin açık, adil, ön yargıdan uzak, geçerli, ve güvenirliliğini sağlayacak bir iç doğrulama prosedürü oluşturmuş ve iç doğrulama kararlarının ayrıntılı olarak kayıt altına alacak şekilde prosedürlerini geliştirmiştir.

 

Öner Belgelendirme; ölçme ve değerlendirme kararlarını adayların sorgulayabilmesi, itiraz edebilmesi, süreçle ilgili bilgilendirilmesi, yapılan itiraz şikayetlerde adilliğin, açıklığın sağlanması ve standardize edilmesi için prosedürlerini oluşturmuş ve gerektiğinde kuruma sunabilmesi için kayıt altına almaktadır.

 

Öner Belgelendirme; tüm faaliyetlerinde personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından hem kendileri hem de birbirlerine yükümlülükleriyle ilgili mevzuat ve kurumun talep ettiği hususları dikkate alarak İSG uygulamalarını takip eder.

 

Öner Belgelendirme; çalışan ve işe yeni başlayan personelin yüksek standartta çalışması için bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması doğrultusunda sürekli iyileştirme ve iş güvenliği dahil olacak şekilde tüm eğitimleri gerçekleştirir.

 

Öner Belgelendirme; personel ve adaylar tarafından belgenin kötüye kullanımı risklerini bertaraf etmek, kötüye kullanım şikayetlerine cevap verilmesi ve soruşturma süreçlerini prosedürlerinde tanımlamış ve kayıt sistemini oluşturmuştur. Bu hususta mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre yaptırımlarda bulunur.

 

Öner Belgelendirme; dökümante edilmiş prosedür, politika ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol sistemini ilgili prosedürlerde tanımlamış ve uygulamaktadır. Uygun olmayan durumlar ve tekrarlar için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar.

 

Öner Belgelendirme; tüm paydaşları ile arasında gerçekleşme ihtimali bulunan çıkar çatışmasına yönelik tedbirlerini ve bu durumların kayıt altına alınmasıyla ilgili prosedürlerini oluşturmuştur.

 

Öner Belgelendirme; belgelendirme sürecinin web sitesi (www.onerbelgelendirme.com.tr) ve diğer iletişim kanalları yardımıyla kamuoyu ile paylaşmak ve tüm adayların erişimini sağlamak, adayın başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uygulamamak yönünde prosedürlerini geliştirmiş ve adaylara ilişkin tüm bilgilerin ve sınav kayıtlarının gizlilik ve güvenlik şartlarına göre korunup saklanması sağlanmıştır.

 

Öner Belgelendirme; belgenin verilmesi, gözetim sürecinin gerçekleştirilmesi, yenilenmesi, askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında; her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti sağlamak için prosedürlerini oluşturmuştur.

 

 

Öner Belgelendirme; yukarıdaki belirtilen ilkelerden hareketle; tüm adayların ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti sunacağını ve bu hizmetini fırsat eşitliği, kalite güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği ve sürekli gelişen bir sistemde faaliyetlerini sürdüreceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Pınar ÖNER

Genel Müdür

 

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın