YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler              

A1  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

A2  Doğal Gaz Teknik Esasları

Seçmeli Birimler     

B1  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B2  Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

B9  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)(141)

B14  Oksi-Asetilen Kaynağı (311)    

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

SINAV ve DEĞERLENDİRME 

TEORİK SINAV

Teorik sınavda 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1, A2 birimlerinde soruların en az %60'sine doğru yanıt veren aday ve  B1,B2,B9,B14 birimlerinden, katıldığı birimin/birimlerin sınavından en az 50 puan alan aday başarılı sayılır.

PERFORMANS SINAVI

B1,B2,B9,B14 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav, TSE  EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir. 

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

Adayın A1+A2 grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından başarılı olmak zorundadır. Sınavın  tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde    tekrar sınava girebilir. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,  İÇERİĞİ, YENİLEME, ASKIYA ALINMASI / İPTALİ ve GÖZETİM SIKLIĞIBELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, (3) üç yıllık bir süre için geçerlidir.

BELGENİN İÇERİĞİ

A1+A2

ve/veya B1

ve/veya B2

ve/veya B9

ve/veya B14

BELGE YENİLEME

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntem kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a)Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için: 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

b)Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, Son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için buraya tıklayarak yazılı bir şekilde veya burada bulunan itiraz ve şikayet formunu doldurarak basvuru@onerbelgelendirme.com.tr e-posta adresine ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini iile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz. 

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın