YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler

A1 Kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği 

Seçmeli Birimler     

B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)   

B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı(114)

B5 MIG Kaynağı (Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı) (131)

B6 MAG Kaynağı (B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı) (135)

B7 Aktif koruyucu gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.  

SINAV ve DEĞERLENDİRME

TEORİK SINAV

4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için en az bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1 biriminde soruların en az %60, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B14 birim/birimlerin sorularından en az %50'sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

PERFORMANS SINAVI

B1, B2, B5, B6, B7, B9, B14 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav, TSE EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir.  

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.  

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,  İÇERİĞİ, YENİLEME, ASKIYA ALINMASI / İPTALİ ve GÖZETİM SIKLIĞI

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği adayın seçtiği metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. 

BELGENİN İÇERİĞİ

A1+B1 ve/veya

B2  ve/veya

B5 ve/veya

B6 ve/veya

B7 ve/veya

B9 ve/veya

B14 

BELGE YENİLEME

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntem kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a)Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için: 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

b)Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, Son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin  belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır.Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir. 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. 

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için buraya tıklayarak yazılı bir şekilde veya burada bulunan itiraz ve şikayet formunu doldurarak basvuru@onerbelgelendirme.com.tr e-posta adresine ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini iile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz.

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın