Aday Bilgilendirme

ADAY BİLGİLENDİRME

Sınavlarımız hijyen ve mesafe kurallarına göre yapılmaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ

1.    Başvuru yapılan ya da yapılacak Ulusal Yeterliliğin zorunlu kıldığı tüm birimler başvuruyu yapan kişi tarafından sağlanır.

2.    Başvuru, Öner firmasına gelerek yapılabileceği gibi, başvuru formunu kargo ile göndererek veya online olarak www.onerbelgelendirme.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak gerçekleşir.

3.    Başvurunuzun türü ile bilgi almak ve gerekli kontrollerin sağlanması için Öner firmasına başvurmanız gerekir.

4.    Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için, Başvuru formu, Belge Kullanım Sözleşmesi, kimlik fotokopisi, dekont ve (varsa) Ulusal Yeterlilikte yer alan “Başvuru Giriş Şartı” kısmı ve Başvuru Formunda “Başvuru için Gerekli Belgeler” kısmında yazan evrakların ıslak imzalı halini teslim etmesi gerekir.

5.    Başvuruda bulunduğunuz Ulusal Yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında, mevcut ise; engel durumunuzu, okuma yazma bilmediğinizi ve Türkçe bilmediğinizi başvuru formunda beyan etmeniz gerekir. Sınavınızda tercüman kullanılması durumunda ortaya çıkacak ek sınav maliyeti başvuru aşamasında bildirilir.

6.    Başvurunuz da beyan etmiş olduğunuz kişisel verilerde değişiklik olması durumunda Öner firmasına iletmeniz gerekir.

7.    Sınav ücretleri, birim ücretleri, sınavlı ve sınavsız belge yenileme ücretleri, belge basım ücreti web sayfamızda (www.onerbelgelendirme.com.tr) yer alır.

8.    Başvuru sonrasında, başvurunuzu iptal etmek istemeniz durumunda, yatırılan sınav ücretinin %30 kesinti ile iadesi yapılır. Öner firması tarafından, 60 gün boyunca gerçekleşmeyen bir sınav için; iade talep etmeniz durumunda ücretin tümü iade edilir.

9.    Eksik evrakları konusunda bilgilendirilmesine rağmen 1 yıl içerisinde eksiği tamamlanmayan firma başvuruları veya bireysel başvurular, 1 yılın sonunda pasife alınır ve aday veya firmaya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve sınav hakkı verilmez.

10. Aday veya firma kaynaklı evrak/doküman eksikliği veya sınav çağrısının 2 ve 2’den fazla yapılmış olmasına rağmen kabul edilmemesi nedeniyle, sınavın yapılamamış olması durumunda, iptal işlemi gerçekleşmez.

11. Firma (toplu) başvurularında, başvuruda bulanacak adayların bilgileri ile yeterlilik bilgilerini içeren aday listesi Öner firmasına iletilir.  Başvuru evraklarının ıslak imzalı hali Öner firmasına teslim edilir. Başvurunun değerlendirmesinden sonra firma sınavın kendi alanında gerçekleşmesini isterse “Gezici Saha Sözleşmesi” ve “Saha Uygunluk Formu” imzalanır.

 

 

SINAV PLANLAMA SÜRECİ

1.    Öner firmasında, yetkili olunan mesleklerde sınav programları açılır. Sınav programları web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) yayınlanır.

2.    Firma (toplu) sınav planlarında, uygun tarihinin belirlenmesi ile sınav takvimi oluşturulur. Sınavların Öner sınav merkezinde gerçekleşmesini istemesi durumunda, Öner sınav alanının uygunluğuna göre planlanan takvim web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) yayınlanır.

3.    Öner firmasında planlanmış ve web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr)  yayınlanan performans sınavlarında, sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar en az 10 kişi olması durumunda sınav gerçekleşir. Öner yeterli katılım olmaması ve/veya mücbir sebeplerden dolayı sınav tarihini ileri tarihe alma ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.    Sınavın planlanması ile; sınav yeri adresi, sınav saati adaylara sms ile bildirilir. Web sitesindeki (www.onerbelgelendirme.com.tr) aday profili sayfasından da bu bilgilere erişilebilir.

 

SINAV SÜRECİ

1.    Sınav alanında sınav saatinden önce, üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik/ehliyet/pasaport ile bulunmanız gerekir. Kimlik beyanında bulunamayan aday sınava alınmaz, ilgili sınav hakkını kullanmış sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.

2.    Sınava geç kalan adaylar, sınav saatinin 15. dakikasından sonra sınava alınmaz. Sınava katılmayan aday sınava girmeme sebebini (sağlık raporu gibi) belgeleyemez ise, “Girmedi” olarak sonucu açıklanarak, sınav hakkını kullanmış olur, eğer belgelerse sınav hakkını kullanmamış sayılarak, bir sonraki sınav/sınavlara alınır.

3.    Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilen ve aday listesinde bulunan adaylar sınava alınır.

4.    Sınav alanına; belge, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı kaynak getirilmez.

5.    Sınav esnasında; teknolojik iletişim araçlarının tümü kapalı durumda olması gerekir.

6.    Sınavların tümü kamera(görüntü ve ses) ile kayıt altına alınır.

7.    Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (Kopya çekme, başkası adına sınava girme gibi) adayın sınavı iptal edilir ve aday ile ilgili kurum gereklilikleri yürütülür. 

8.    Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulması sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına uygun davranışta bulunmayan aday için tutanak tutulur ve sınav salonundan çıkarılarak sınavı iptal edilir ve ilgili sınav hakkı kullanılmış sayılır.

9.    Tüm sınavlar İSG kurallarına göre yapılmaktadır. Adayların; sınava alkollü vb şekilde geldiğinin anlaşılması, sınav ortamında yangın veya patlama riski yaratması, elektrikli cihazları yanlış kullanması, elektrik çarpma riski yaratması, ilgili makineleri tehlike yaratacak yanlışlıkta kullanması, tehlikeli hızda ve dağınık çalışması, adayın kendini ya da çevresindekileri tehlikeye atacak davranışta bulunması ve genel İSG kurallarına uymaması durumunda sınavı iptal edilir ve aday ilgili sınav hakkını kullanılmış sayılır.

 

SINAV SONRASI SÜREÇ

1.    Sınav sonrasında yeterlilik için gerekli ise; belirlenen belgelendirme standartlarına göre, sınav sorumlusu tarafından test parçaları tahribatlı test yapılarak raporlanır. Tahribatsız testler Öner firmasının onaylı tedarikçi laboratuvarlarında yaptırılır. Testler için ortaya çıkacak ilave maliyetler sınav ücretine dahil değildir. Aday veya firmaya yansıtılır.

2.    Sınav sonuçları en geç 10 gün içerisinde açıklanır ve web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) aday portalı kısmından ulaşılabilir.

3.    Başvuruda bulunulan Ulusal yeterliliğin birimlerinden başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır. Belge ücretinin ödenmesi ile belge talebi yapılarak, başvuru esnasında belirtilen ulaştırma yöntemi ile teslim edilir.

4.    Sınavda sadece bir veya birkaç birimden başarılı olunursa talep doğrultusunda “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir. Talep edilmesi halinde, başarılı olunan Teorik ve/veya Mülakat ve/veya Performans sınavları için “Sınav Başarı Yazısı” verilir.

5.    Ödenen ücret karşılığında, adayın sınava iki kere ücretsiz girme hakkı bulunur, Sınav hakkının geçerlilik süresi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz.

 

İTİRAZ VE ŞİKâYET SÜRECİ

1.    Adaylar elden veya web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) bulunan itiraz ve şikâyet formu doldurarak itiraz ve şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Sınav ve sonuçlar ile ilgili itirazlar, sonuçların açıklanmasından 15 gün içinde yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda itirazlar değerlendirmeye alınmaz. İtiraz ve şikayetler ile ilgili diğer süreçler, web sitemizdeki (www.onerbelgelendirme.com.tr) itiraz ve şikâyet prosedüründe yer alır.

BELGE SÜRECİ

1.    Belge almaya hak kazanan adaylar, başvuru esnasında imzaladığı Belge Kullanım Sözleşmesi ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranır.

2.    Mesleki Yeterlilik Belgesini yabancı dilde düzenlenmesini isteyen adaylar Öner firmasına bilgi vermesi gerekir.

3.    Belgelendirilmiş kişinin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan ÖNER sorumlu tutulamaz.

 

BELGE ASKIYA ALMA/İPTAL SÜRECİ ve BELGE GÖZETİM SÜRECİ

1.    Belgelendirilmiş kişi tarafından Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklere uymaması (Öner’e beyan ettiği bilgilerinin doğru olmaması, Belgenin Türkak, MYK, Öner marka/logoların belge kapsamı dışında kullanılması, gözetim süresinin dolması halinde talep edilen belgelerin Öner’e gönderilmemesi, belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin geçerli olduğunun tespit edilmesi gibi) durumunda belge askıya alınır veya iptal edilir.

2.    Belgenin askıya alınması durumunda adayın hatasını düzeltmesi için verilen süre en fazla bir aydır. 1 ay sonrasında belge iptal edilir veya kapsam daraltılır.

3.    Belgenin iptal edilmesi durumunda belgeler ÖNER firmasına iade edilecektir.

4.    Belge Gözetim şartı bulunan kapsamlar, Ulusal Yeterlilikte ve web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) yer almaktadır. Gözetim şartı olan yeterlilikler için, aday/adayların telefonlarına sms gönderimi ile belirli periyotlarda (Gözetim takiplerinden 1 Ay 15 gün ve 1 hafta önce), uyarı iletilir. Adayın mesajı dikkate almaması aday sorumluluğundadır.

5.    Aday/adaylar Gözetim şartı bulunan yeterlilikler için; belirtilen periyotlarda çalıştığı iş yerinden belge kapsamında çalıştığına dair Gözetim Rapor Formunun kaşeli ve imzalı hali alarak, Öner firmasına ulaştırması gerekir.

6.    Gözetim süresince Gözetim Rapor Formunu Öner firmasına ulaştırmayan adayın belgesi, ulaştırana kadar ya da belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.

7.    Askıya alınma veya iptal edilme kararı verilen adayın belgesi, MYK Portal ve Öner portaldan da askıya/iptale alınır.

 

 

BELGE YENİLEME SÜRECİ

1.    Belgenin Geçerlilik Süresi dolmasına yakın belirli periyotlarda (belgelerinin bitiş tarihinden 6 ay ve 1 ay önce) belge sahibine sms ile uyarı mesajı gönderilir. Uyarıyı değerlendirme ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde süresi dolar ve belge geçersiz hale gelir.

2.    Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda, belge yenileme için uygulanacak yöntem web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) adresinde veya ilgili Ulusal Yeterlilikte yer almaktadır.

3.    Belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olması (belge kapsamının değişmesi vb.) durumunda ilgili durum web sitesinde (www.onerbelgelendirme.com.tr) yayınlanır ve gerekli şartlar sağlanarak yeniden belgelendirme yapılır.

 

YENİDEN BELGE BASIM SÜRECİ

1.    Belgelendirilmiş kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde belge yenileme ücreti alınacaktır.

 

 

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

  • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
  • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
  • Telefon: 0262 332 0 444
  • Fax: 0262 332 0 445
  • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
  • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın