Aday Bilgilendirme

 

Pandemi Sürecinde sınava katılacak adayların, herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunması durumunda ve/veya sınavdan sonraki 14 gün içinde korona virüs teşhisi konması halinde firmamıza bilgi verme ve sınavlarda  bu yönde alınan tüm tedbirlere uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

 1. Yeterliliğin zorunlu kıldığı tüm bilgiler başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır.
 2. Başvurulacak yeterliliğe göre istenen bilgi ve belgeler www.onerbelgelendirme.com.tr  sitesinde yer alan başvuru yapılacak Ulusal Yeterlilikte açıklanmaktadır. Başvuru formu (İşsizlik Fonundan yararlanmak isteyen aday kendisine ait İBAN bilgisini eksiksiz doldurarak), dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi, Belge kullanım sözleşmesi (12UY0056–3 İskele Kurulum Elemanı -Seviye 3 için Tehlikeli ve çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu) ile info@onerbelgelendirme.com.tr  adresine e-posta yoluyla, 0262 332 0 445 no'lu faksa göndererek veya ÖNER’ e gelerek başvuruda bulunabilir. Başvuru sahibinin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikleri ÖNER'e bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili Ulusal yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında engel durumu bulunan, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen adayların başvuru formunda durumunu bildirmesi zorunludur. Tercüman kullanılması durumda ortaya çıkacak ek sınav maaliyeti adaya başvuru aşamasında bildirilecektir. Adaylar sınav zamanı öncesinde, yukarıda yazılı olan Başvuru belgelerinin ıslak imzalı asıllarını ÖNER’e teslim etmek zorundadır.Başvuru yapıldıktan sonra adayın başvurusunu iptal-geri çekmek istemesi durumunda yatırmış olduğu sınav ücretinin %30 'u kesilerek geri iadesi yapılır. ÖNER tarafından 4 aya kadar sınav açılmayan başvurularda, %30 kesinti yapılmadan ücret iadesi yapılır.
 3. Belirli periyotlarda ÖNER tarafından yetkili olduğu mesleklerde sınav programları açılmaktadır. Bu sınav programları  web sitesinde  www.onerbelgelendirme.com.tr  yayımlanmaktadır.
 4. Performans sınavının ÖNER sınav sahasında planlanması durumunda www.onerbelgelendirme.com.tr web sitesi üzerinden yayınlanan sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar minimum 10 kişi olması durumunda planlanan sınav gerçekleştirilir. ÖNER, yeterli katılım sağlanmaması veya mücbir sebeplerden dolayı sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 5. Toplu başvurularda başvuru kabulü işlemlerinden sonra müşteri firma ile mutabakata varılan tarihlerde sınav açılır. Sınavlar müşteri firmada gerçekleştirilecek ise müşteri firma tarafından GEZİCİ SAHA SÖZLEŞMESİ ve Saha Uygunluk Formu doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. Ek olarak da sınava girecek aday bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, Adı-Soyadı, sınava gireceği yeterlilik ve yeterlilik birimleri) yer aldığı liste ÖNER’e teslim edilmelidir.

 

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERi

 

 1. Sınav yeri, iletişim, ulaşım bilgileri adaylara SMS ve www.onerbelgelendirme.com.tr web sitesindeki adayın kendi profili aracılığıyla iletilir. Adayların sınav saatinden önce sınav alanında bulunmaları gerekir.
 2. Adayların, sınav salonuna doküman, kitap, dosya, not defteri vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır. Sınav esnasında cep telefonu vb. cihazların kapalı tutulması zorunludur.
 3. Sınav esnasında adayların T.C kimlik numarası taşıyan ve fotoğraflı nüfus kağıdı ya da pasaport ibraz etmeleri gerekir. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilen “MYK Aday Bildirim Listesi” nde ve bu listeye göre düzenlenen “Teorik-Performans Sınav Katılım Listelerinde” yer almayan hiçbir aday sınava alınmaz.
 5. Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 15 dakikasında sınava alınır. Sınava katılmayan aday; sınava girmeme sebebini resmi (Sağlık raporu vb.) olarak belgelemeyen aday “KALDI” sayılır, belgeler ise bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.
 6. Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir.
 7. Sınav sonrasında eğer gerekiyor ise, ilgili belgelendirme standardına uygun olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için gerekli olan tahribatlı testler ÖNER personeli (Sınav sorumlusu) tarafından yapılarak raporlanır. Tahribatsız testler ÖNER’in onaylı tedarikçi laboratuarında yapılır. Testler için ortaya çıkacak ilave maaliyet belge ücretine dahil olmayıp, müşteri firma ve/veya adaya yansıtılır.
 8. Sınav Sonuçları en geç 10 iş günü içerisinde açıklanır ve elektronik ortamda duyurulur.
 9. Zorunlu olan sınavlardan başarılı olan adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ‘ni almaya hak kazanır. Adayın girdiği sınavda sadece bir birimden başarılı olması durumunda adayın talebi doğrultusunda “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir. Adayın başarılı olduğu teorik ve/veya mülakat ve/veya performans sınavları için adayın talebi üzerine Sınav Başarı Yazısı verilmektedir.
 10.  “İşsizlik Sigortası Fonu” ndan yararlanmak isteyen adayın 3 kez sınava girme hakkı mevcuttur. İşsizlik Sigorta Fonundan yararlanma koşulları (www.myk.gov.tr) web sitesinde yer alan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde açıklanmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında başvuru yapmayan adaylar için 2 kez sınava girme hakkı mevcuttur. Sınav hakkının geçerlilik süresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir.           
 11. Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın tekrar başvuru yapması zorunludur, tekrar başvuru yapması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilik kriterlerine göre aday tekrar sınava alınır. Tekrar başvuru yapacak adaylar; “Sınav Başvuru Formu üzerinde “Tekrar Başvuru” kısmını işaretleyerek başvurusunu gerçekleştirir. 
 12. Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında imzaladıkları “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.
 13. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin yabancı dilde düzenlenmesini isteyen adaylar ÖNER veya MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ile iletişime geçmelidir.

 

BELGE GÖZETİMİ, ASKIYA ALINMASI, İPTAL EDİLMESİ, YENİDEN BELGELENDİRME VE BİRİM BİRLEŞTİRME

 

 1. Belgelendirilmiş kişi tarafından "Belge Kullanım Sözleşmesi"nde yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda belge askıya alınır veya iptal edilir.
  • ÖNER’e beyan edilen bilgilerin doğru olmaması,
  • Belgenin ve Türkak, MYK, ÖNER marka/logolarının belge kapsamı dışında kullanılması,
  • Gözetim süresinin dolması halinde talep edilen belgelerin ÖNER'e gönderilmemesi,
  • Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin geçerli olduğunun tespit edilmesi durumlarda belge askıya alınır veya iptal edilir.
 2. Belgenin askıya alınması durumunda adaya hatalı faaliyetin yerine getirilmesi için verilen süre en fazla bir aydır. 1 ay sonrasında belge iptal edilir veya kapsam daraltılır.
 3. Belgenin iptal edilmesi durumunda belgeler ÖNER’e iade edilecektir.
 4. Gözetim için; web sitesinde www.onerbelgelendirme.com.tr  ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen periyotlarda, belgelendirilmiş kişinin, çalıştığı firmadan belge kapsamında çalıştığına dair çalışma periyotlarının yer aldığı Gözetim Rapor Formunu kaşeli ve ıslak imzalı olarak yetkili kişi tarafından onaylatarak ÖNER’e ulaştırması gerekmektedir. Gözetim süresince Gözetim Rapor Formunu ÖNER’e ulaştırmayan adayların belgeleri ulaştırana kadar, max. İse belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere ÖNER web sitesinden duyurusu yapılır.Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına, 1ay kala belge sahibine SMS ve elektronik ortamda uyarı mesajı gönderilir. Uyarıyı değerlendirme ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde belge iptal olur.
 5. Belgelendirilmiş kişinin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan ÖNER sorumlu tutulamaz.
 6.  Belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olması (belge kapsamının değişmesi vb.) durumunda ilgili taraflar ÖNER tarafından SMS ve web sayfamız www.onerbelgelendirme.com.tr aracılığıyla bilgilendirilecektir. Bu durumda gerekli şartlar sağlanarak yeniden belgelendirme yapılabilecektir.
 7. Belgelerin geçerlilik süresi dolduğunda yeniden belgelendirme için uygulanacak yöntem, www.onerbelgelendirme.com.tr  ve  www.myk.gov.tr adreslerindeki Ulusal Yeterlilikler kısmında yer almaktadır.
 8. Belgelendirilmiş kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde belge yenileme ücreti alınacaktır.
 9. Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ve/veya devlet desteği ile başvuru yapılmış ise 3. kez ücretsiz olarak katılabilirler. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda  kullanamaz. Sınav  bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden farklı bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz ve  bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları  yeterlilik  birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi  alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir.

İLETİŞİM

Bize ulaşın

Yeterlilik Belgelerimiz ve Sınavlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak istediğinizde bize ulaşın.

 • Merkez Ofis ve Sınav Alanı: Köseköy Mah. Akarca Sk. No:7 A-B Kartepe/KOCAELİ
 • Telefon: 0850 888 70 25 (Sınav ve Belge Durumu)
 • Telefon: 0262 332 0 444
 • Fax: 0262 332 0 445
 • E-posta: info@onerbelgelendirme.com.tr
 • E-posta: basvuru@onerbelgelendirme.com.tr

Bize Yazın