Mesleki YeterliliklerimizFREZECİ Seviye 3

   BELGELENDİRMENİN AMACI

Bu yeterlilik, frezecilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; freze tezgahı ile talaşlı üretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, kesici takım ve iş parçalarını çeşitli ekipmanlarla tezgaha bağlama, istenilen şekil, profil ve toleransa göre işleme bilgi ve becerilerini, üretimi tamamlanan iş parçalarının kontrol ve sevklerini gerçekleştirme yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca talaşlı imalat
uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve
güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri
yeterliliklerinin kanıtlanmasına olanak sağlayacaktır.
 

   YETERLİLİK BİRİMLERİ

ZORUNLU BİRİMLER

12UY0081-3/A1 FREZELEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA
12UY0081-3/A2 KALİTE YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DONANIMI
12UY0081-3/A3 FREZECİLİK TEKNOLOJİSİ
12UY0081-3/A4 FREZELEME İŞLEMLERİ
12UY0081-3/A5 BÖLME VE DİŞLİ AÇMA İŞLEMLERİ

 

   SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

 

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi

ile başvuru yapılabilir.

 

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 
   SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

TEORİK SINAV

Çoktan seçmeli soru tipi kulanırlır. Her soru eşit puana sahiptir. Adayın başarılı sayılması için soruların en az % 70’ine doğru yanıt vermesi gerekmektedir.  Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınav soruları, teorik sınavlda ölçülmesi gereken başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

PERFORMANS SINAV

 

SINAV DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 
   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge 5 yıl süresince geçerlidir:

BELGENİN İÇERİĞİ

 

BELGE YENİLEME

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI/İPTALİ

 

GÖZETİM SIKLIĞI

 
   SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. Ancak sınav sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan durumlarda itirazlar değerlendirilmez. Bunun için yazılı bir şekilde veya www.onerbelgelenirme.com.tr adresinde bulunan itiraz ve şikayet formu doldurarak itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz ve şikayet sonucu tarafınıza mail ve/veya sms yolu ile iletilecektir.